Sammen skaper vi idrettsglede og muligheter for alle
Bli medlem

Kløfta IL fotballakademi 2021.

Publisert den: 22. desember 2020
Skrevet av: Steffen Nystrøm

Kløfta ILs fotballakademi 2021 – Årets julegave

Kløfta il skal også i 2021 arrangere fotballakademi for gutter og jenter født 2014-2009. Et ekstra spillerutviklingstiltak med trening i SFO-tiden.

Fotballakademiet supplerer lagets egne treninger og er for alle som ønsker et ekstratilbud, uansett nivå, fotballferdigheter og klubbtilhørighet. Treningsopplegget følger en fastsatt skoleringsplan for årskullene. Fokus er masse teknikk og ballberøring, og kan fint kombineres med egen lagstrening allerede samme dag.

Trenere

Treningene gjennomføres i samarbeid med Ull/Kisas utviklingsavdeling. Kløfta IL stiller med egne trenere fra vår sr og jr avdeling.

Treninger      

Ved påmelding kan man velge mellom å delta èn eller to dager i uka.

Treningstidene er tirsdager og fredager klokka 1445-1600. Tiden før og etter trening kan nyttes til klesskifte og matpakkespising i garderoben i Kløftahallen under oppsyn av trenerne. Begge dager avsluttes kl 1615 som også er hentetiden. Treningene er på kunstgresset i Bakkedalen. Aldersgruppen blir delt inn i 3 grupper. U8(født 2013,2014), U10 (født 2012,2011) og U12 (født 2010,2009).

Spond vil bli benyttet som kommunikasjonsplattform hvor all relevant informasjon legges ut.

Påmelding og priser

Ved påmelding melder man seg på et semester om gangen. Vårsemesteret er januar til juni, mens høstsemesteret strekker seg fra august til desember. Påmeldingen her gjelder for vårsemesteret med oppstart treninger fra uke 5/2021 og som varer til og med uke 24/2021. Prisene for en trening i uka er kr 2400, mens prisen for to treninger per uke er kr 3600. Akademiet følger skoleruta for skoleåret og det vil ikke bli treninger de dagene skolen har fri. Det er bindende påmelding på akademiet og en eventuell oppsigelse av plassen må meldes skriftlig til kontaktperson.

Meld på via link her : https://app.rubic.no/Public/Events/1322/Signup

 

Kontaktperson:

Steffen Nystrøm

Daglig leder Kløfta il

E-post: kil@kloftail.no

Tlf. 40451755

Våre sponsorer

Holmsmoen 12, 2040 Kløfta
Drevet av Kompani Kvam © Copyright Kløfta-IL 2023
envelope-omap-markerphone